+ - SİYASETTEN RİYASETE
  Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
07 Temmuz 2022 Perşembe
24 °C Açık
Yılmaz Ekinci
yekinci07@hotmail.com

SİYASETTEN RİYASETE

13 MART 2019 ÇARŞAMBA 10:35
10
4988
13
AA aa

Siyaset, politika geliştirme sanatıdır, riyaset ise politikayı yürütme gücüdür. Her siyasetçi, riyaset sahibi olamaz fakat her riyaset sahibi kişi aynı zamanda iyi bir siyasetçi olmak zorundadır. Politika oluşturma bir bilgi birikimine ihtiyaç duyar, riyaset için bu gerekli bir koşul değildir.

Onun için başkanlık sisteminde siyaset, riyaset sanatı hiç değildir.

Bir fikre sahip olmak yeterli değildir; o fikrin tutarlı ve sistematik bir yapı üzerinde vücud bulması hayatidir.

Nazari bilgi ile ameli bilginin kesiştiği yerde siyaset vücud bulur. Siyaset, icrai bir faaliyetten ziyade bir fikre sahip olmayı (politik düşünce), o fikri bir görüş haline getirmeyi (norm)  inanç ve sabırla hareket etmeyi gerektirir. Aksi takdirde o fikir gün yüzüne çıkmadan ölür.

Zaman ve mekan kavramları bir fikrin oluşumunda hayati öneme sahiptir.

Zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiçbir güç duramaz!..

Hiçbir cemaate, cemiyete, partiye, sisteme  ve lidere sonsuz biat edilmez. Ancak mutlak doğru olan şeylere itaat edilir. Zamana ve mekana bağlı olmayan, değişmeyen ve insan fıtratıyla mümtemiç olan evrensel değerlere itaat edilir ve onlar için mücadele edilir. Bunlar “mutlak hakikatlar”dır. Ahalinin onları siyasetçilerden ve riyasetçilerden istemeleri doğal haklarıdır. Bunlar eşitlik, özgürlük, adalet, doğruluk, iyilik, cömertlik, fırsat eşitliği, ayrımcılık yapılmaması vb. şeylerdir. Bazı şeyler ise kişiye, zamana ve mekana göre değişir. Bunlar “koşula bağlı hakikatler”dir.  Mesele yöneticilik, zenginlik, otorite vb. gibi olgular. Bu gibi şeyler erdemli kişilerde bulunursa o toplum ileriye gider, kötü kişilerde bulunursa o toplum bozulur. Örneğin adalet yöneticiye, zenginlik cömert adama, güç cesur adama yakışır; aksi halde zenginliğin cimri kişide olması, adaletin yöneticide bulunmaması ve gücün korkakta olması halinde toplum çürür. Başka bir tabir ile mutlak hakikatler herkesin üzerinde ittifak ettikleri evrensel değerlerdir. Şarta bağlı hakikatlar ise belli bazı varlıklara ve koşullara bağlı olan insanlarda bulunması gereken değerlerdir. Meşruiyetin kökeninde mutlak değerler yatar. Yöneticilerin bu değerlere karşı olan tutumları itaatın meşruluğunu tayin eder.

Hz. Ebubekir Halife olunca ahalide biat ister ve biat isteyince şöyle der; “ Ey insanlar! En iyiniz olmadığım halde başınıza yönetici tayin edildim. İyi işler yaparsam bana yardımcı olunuz, kötü işler yaparsam beni ikaz ediniz. Aranızdaki en zayıf kişi hakkını alıp, kendisine verilinceye kadar benim katımda en güçlü kişidir. Aranızdaki en güçlü kişi, başkasının hakkını verinceye kadar benim nazarımda en zayıf olandır. Allah'a ve Rasulü'ne itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat ediniz. Allah'a ve Rasulü'ne itaat etmediğim sürece sizde bana itaat etmeyiniz.” Bilindiği gibi İtaat koşula bağlıdır.

Günümüzde iyi yönetici olmak yetmez ve iyi işleyen bir sistemin olması elzemdir. Onun için yasama, yürütme, denetim ve iletişim aygıtlarının birbirlerinde ayrışmış olması sosyal hayatta önemlidir. Tarihsel geçmişimizde padişah, ulema ve ümera ilişkisi buna örnektir. Ulema sınıfı genelde yasama/politika oluşturucu güç, ümera idare / yürütme ile sorumlu bir güçtü. Padişah ise ulemanın fikrini dinler ve ümerayı denetler ve kontrol ederdi. Bu yapının günümüzde karşılığı bir nevi Başkanlık sistemi anlamına geliyordu.

 Bu yapı zamanla kurumsal ve sistematik bir yapıya kavuşturulmadığı için bozuldu ve sistem çöktü. Ulemanın riyasete, ümeranında siyasete bulaşması ve belli bir norma sahip olmayışı Max Weber'in tabiri ile kurumsal olmayan sistemi daha da bozdu.

 Bu gün Doğu'da özellikle İslam aleminde yöneticileri dizgeleyen sistematik bir yapının olmayışı, keyfi yönetimlerin zuhur etmesine sebep olmaktadır Tarihsel arka planda Emevi kültürü yatmaktadır. Emevi kültürü ve düşüncesi nakilci bir düşüncedir, yeni bir medeniyetin oluşması önünde engeldir. İslam dünyasında denge, denetleme ve hesaba çekilme tümüyle liderlerin, emirlerin, sultanların lafzına terk edilmiş durumdadır. Oysa Batı'da bu durum Montesquieu'dan itibaren kurumsallaşmış durumdadır.

Batı'da siyaset belli bir yaşta ve belli bir birikimden sonra kişilerin topluma verebilecek bilgi ve tecrübelerin toplamı iken, bizde daha psikolojik evresini tamamlayamamış kişilere verilen vekillik, bürokratlık vb, statülerden dolayı bir zanaata dönüşmüş haldedir. Siyaseti böyle dizayn ettiğiniz takdirde başarıyı, performansı, toplumsal refahı geliştiremezsiniz.

Siyaset, politikacıların geçimlerini sağladıkları ve tedarik ettikleri bir meslek değildir, tam aksine başkalarının geçimleriyle ilgili yükümlü oldukları bir sanattır.  İyi bir sistem ancak böyle bu durumda var olur ve toplumu refaha kavuşturur.

Hangi seçeneğinin ülke ve insanlık için hayırlı olacağını dair fikir sahibi olmak, seçenekler arasında en uygun kararları almak politikacıların işidir.

Siyasetçi iyi bir birikime sahip ise siyaset bir maslahat sanatı haline gelir, aksi halde bir mefsedet  zanaatına dönüşür. 

Siyaset, ehil kişilerin sanatıdır ve ehil olmayan kişilerin elinde korkunç bir silaha dönüşür. Toplumu ayrıştırır ve çürümeye sevk eder.

Eski kadim kültürlerde yöneticilerden önemli bazı vasıflar aranırdı. Bir ülkeyi veya şehri yönetecek kişiden belli bazı meziyetler istenilirdi. Bunlar fiziksel ve psikolojik bütünlük (sağlık, sıhhat), ikincisi, yeterlilik (ehliyet-liyakat), üçüncüsü ise yöneticiye olan bağlılık (sadakat/emanet) ilişkisi idi. Günümüzde bu ilkeler geçerliliğini korumaktadır, ancak sadece sadakat ilkesi kişiye bağlı olmaktan çıkmış ve yasaya tabı olma haline dönüşmüştür.

Başkaları tarafından yönetilen bir kişi, başkalarına yönetici olamaz. Hele bir topluluğu hiç yönetemez. Eskiler, bir şehri yönetecek kişiden eminlik duydukları için Belediye Başkanına  “şehr'i emin” derlerdi. Günümüz politikacıları ne hikmetse yönetici bizden olsun, “nasıl yönetiyorsa yönetsin!” anlayışına evrilmiş durumdalar. 

Asil mesele bu!  

Siyasetin ve risaletin çöktüğü nokta bu!

Onun için feryatlar her yerde yükseliyor.

Sağduyu sahibi olanlar ve akledenlere soruyorum.

Siz, sizi yönetecek kişilerden hiçbir birikim ve meziyet istenilmeden yönetilmek ister mısınız?..

Siz kendini yönetmekten aciz bir insana bir şeyler emanet eder mısınız?..

Birileri size bunu yaptığında sizin vicdanız buna hiç sızlanmaz mı?..

Milletin sahipsiz  tarla olmadığını herkesin istediği gibi gidip orayı süremeyeceğini sizler de biliyorsunuz. Mimarlıktan, finanstan, beşeri ilişkilerden anlamayan birisine “al bu ülkeyi, bu şehri istediğin gibi yönet” hakkını nereden alıyorsunuz?

“Anketler böyle diyor!” deyip kestirip atamazsınız.

Anketlerle bir toplumun yönetilemeyeceğini pek ala sizlerde biliyorsunuz. Hele sanal kirliliğin ve çıkarların zirve yaptığı bir devirde anketler hakikatin kendisi olamaz. Bu toplumun aklıyla dalga geçmektir.

Size, 1000 yıl önce yaşamış bir İslam düşünürün bu konu ile ilgili güzel bir sözünü nakletmek istiyorum. Bu düşünür Ebu'l Hasan El Amiri'dır. Aklımda kalan sözü şöyledir; “Eğer bir kişi inandığı şeyin doğruluğuyla ve istediği şeyin güzelliğiyle sevinç duymayarak bir şeyler yapıyorsa daha insani kişiliğini tamamlayamamış ve beşeri kişiliğin bir alt basamağı olan hayvani bir mertebededir” der.

Size bu kadar yazılı literatür, peygamber, alim, filozof geldiği halde halde; soruyorum hala  bu tutumunuzda mı ısrar ediyorsunuz?!...

Siz hiç akletmez misiniz?”

 Biz, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın önsözünü yazdığı bu İslam alimin kitabında onun sözleriyle sözlerimizi bitirelim “Erdemli bir toplum veya yönetim ancak dört şartın bir arada olduğu durumlarda mümkündür. Birincisi, güvenlik ve özgürlük ilkesinin iyi konumlanması, ikincisi, adalet ve eşitlik ilkesinin uygulanması, üçüncüsü, denetim ve kontrolün sağlanması (sorgulama ve hesaba çekme) dördüncüsü ise müeyyide ve yaptırımların uygulanmasıyla (mükafat ve cezalandırma) ancak erdemli topluma ulaşılır” diyoruz.

 Kişiler önemli değildir, sistem önemlidir. Çünkü kişiler kalıcı değildir ve kişiler her zaman yanlış yapabilirler ve onlar denetleyecek bir sisteme ihtiyacımız vardır.

Onun için belli standartlara ve sisteme sahip olmak  beşeri hayatta önemlidir ve ancak  iyi bir sisteme sahip olan toplumlar diğer toplumlara meydan okuyabilirler.

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
Misafir Kullanıcı (@Misafir_42254)
27 Mart 2019 Çarşamba 19:31
artık yeter. 20 yıllık akp hükumeti dola olmuş 7 lira. esnaf kan ağlıyor . bu partiden nemalananlarda başlamışlar vay efendim bingöl çantada keklikmiş akp aday olarak eşeğini koysa kazanırmış. zaten bu memlekette eşekleştirdikleri olmasaydı piyonları kazanamazdı bide övünmüyorlar mı dolar 6 ya düştü diye bu memleketi batıran sizsiniz eğer bu memleketi allahın izniyle yükseltirsek sızlerin sırtına basarak yükseleceğiz
Beğendim (0) Beğenmedim (0)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_42137)
27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
Akp bingöl whatsapp grubu bir anda çullanıp yorum yapmışlar. Çok komiksiniz. Toplasan 45 kişisiniz onuda beğenmeyen kişi sayısından çıkarabiliriz.Ziya başkan sizleri de kucaklamaya hazır ama biliyoruz sizin de çıkarlarınız var. Yoksa insanların Akp'liyim demeye utanmaya başladığı bingölde nasıl hala bu kadar güçlü savunabiliyorsunuz. Biz tohum ekiyoruz bu bahar olmasa başka bir bahar yeşerecek olan adaletin, eşitliğin, sevginin, toplum çıkarlarının kişi çıkarlarından üstün olduğunun yeşereceğini ve bingölü saracağını biliyoruz. Ayrıca MHP 4-5 bin oy alacaksa neden korkuyorsunuz ki bu kadar ?
Beğendim (1) Beğenmedim (0)Cevapla
Misafir Kullanıc12 (@Misafir_42077)
27 Mart 2019 Çarşamba 06:55
Lisede komposizyon yazmayi öğrenen herkes kendini yazar hissederse yazacaği bunlar olur. Peygamberlerin davasini getirip Mhp nin irkçi siyasetiyle birleştirdin.
Beğendim (0) Beğenmedim (1)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_42253)
27 Mart 2019 Çarşamba 19:24
@Misafir Kullanıc12 SGK ya hipotek ettirdiğiniz müdürün aracını seçimden sonra kaldıracaz hipoteği diye vaat bulunanlar nasıl yapacaklarını çok iyi biliyoruz halkın hakkı olan paraya göz koyanlar gözümüz üstünüzde evelALLAH sürünmeniz çok yakındır
Beğendim (0) Beğenmedim (0)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_41506)
15 Mart 2019 Cuma 16:14
Eleştiri yapanların misafir değil de gerçek kimlikleri olsaydı daha doğru olmaz mıydı?
Beğendim (3) Beğenmedim (0)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_41433)
14 Mart 2019 Perşembe 14:32
ziya hoca anlattığınız tarife uyuyor
Beğendim (2) Beğenmedim (0)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_41426)
14 Mart 2019 Perşembe 10:35
Sistem veya devlet gökten inmemiştir ve Allahın insanlara bir lütfu degildir. Sistem veya devlet 80 milyon insanin düşüncesinin ve beklentilerinin toplamidir. Eger devleti yönetenler kendilerini tanrı veya tanrı vekili olarak görürlerse ve 80 milyonuda kul ve köle olarak görürlerse bu sistem zaten çürük bir düşüncenin sistem haline geldiginin en iyi gödtergesidir. Baştan çürük bir düşünce ile sistemleşmiş bu yönetim biçimi yeryüzünde sadece türklerde vardir. Sistemin kendine uygun idareciler bulmasida gayet dogaldir. Fakat yilmaz abim BU sistemi senin savunman tuhaf oluyor. Yani hem eleştiriy
Beğendim (0) Beğenmedim (0)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_41425)
14 Mart 2019 Perşembe 09:23
Altina imzamı atarim her satırın ve cümlenin. Ama şu da önemli bir husus degilmi sizcede ayeti kerimede belirtildiği üzere nasilsaniz öyle yonetilirsiniz.
Beğendim (0) Beğenmedim (0)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_41421)
14 Mart 2019 Perşembe 00:09
Tam aksine bey efendi sistemler her zaman yanlış yapabildikleri gibi kendileri de yanlış olabilir. Yoksa bir yığın sistem tarihin çöp tenekesinde olmazdı.
Beğendim (2) Beğenmedim (0)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_41419)
13 Mart 2019 Çarşamba 22:46
Şehrin emin i Ziya buyankara olacak inşallah
Beğendim (1) Beğenmedim (1)Cevapla
Misafir Kullanıcı (@Misafir_41389)
13 Mart 2019 Çarşamba 15:04
Çok güzel olmuş helal olsun Yılmaz bey
Beğendim (1) Beğenmedim (1)Cevapla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın